Creeper

Pausa/Säga upp gymkort

Pausa medlemskap.

Pausa kan göras endast hel kalendermånad och mot uppvisat läkarintyg eller tjänstgöringsintyg för utlandstjänst.


Uppsägning av gymkort,
3 kalendermånaders uppsägningstid. (Gäller inte innevarande månad).


Bekräftelse skickas per mail

 
 
 
Paus
Uppsägning
 
 
 
 
Trustpilot