Creeper

Pausa / säga upp gymkort

Pausa medlemskap.

Paus kan göras 1 ggr/år och sker hela kalendermånader. (Meddela senast den 15:e månaden innan paus önskas)


Uppsägning av gymkort,
3 kalendermånaders uppsägningstid. (Gäller inte innevarande månad).


Uppsägning / paus bekräftas med ett mail och börjar inte gälla förrän bekräftelse kommer.

 
 
 
Paus
Uppsägning